Spring naar inhoud

MEDEDELINGEN

MEDEDELING

Ten behoeve van de duidelijkheid is door het Tijdschrift de AS de volgende functionele scheiding doorgevoerd:

[1]  De voortzetting van het ASweblog heeft een nieuwe naam: Libertaire orde. Klik hiervoor op: http://libertaireorde.wordpress.com/ .

Aldaar vindt u onder Vrijplaats de vertrouwde artikelen en boekbesprekingen. Onder Bladeren komt u informatie en actualiteiten tegen, ondermeer uit buitenlandse tijdschriften en dagbladen.

[2]  Alles wat met de ‘papieren’ AS samenhangt, vindt u op de nieuwe website van de AS. Klik hiervoor op: http://www.tijdschrift-de-as.nl/ . Op die website treft u informatie over het abonneren op de AS. Daar kunt u ook oude nummers raadplegen en downloaden. Tevens vindt u er informatie over de aanschafmogelijkheid van oude nummers, bijvoorbeeld om de reeds in uw bezit zijnde jaargangen aan te vullen.

[3]  Contact:  th.holterman[at]gmail.com

 

VERSCHENEN

 

Volken Zonder Staat

Antropologie en libertaire leerstukken

door: Thom Holterman

Uitgegeven door: Kelderuitgeverij, Utrecht, 2018

Informatie en bestellen: http://kelderuitgeverij.nl/?p=f

***

Anarchisme In De Lage Landen

door: Thom Holterman

Uitgegeven door: Kelderuitgeverij, Utrecht, 2017

Informatie en bestellen: http://kelderuitgeverij.nl/?p=f

 

***

Anarchisme-regle

L’Anarchisme c’est réglé, Un exposé anarchiste sur le droit

[Het anarchisme, dat is geregeld, Een anarchistische uiteenzetting over recht]

Onlangs verscheen dit door Thom Holterman geschreven boekje. Het betreft een bewerking van de AS nummer 179 (Anarchisme en Recht) voor een Frans publiek. Het is uitgegeven door ‘Atelier de Création Libertaire’ te Lyon (Frankrijk). Meer informatie over die boekje, zie:

http://www.atelierdecreationlibertaire.com/L-anarchisme-c-est-regle.html

 

Aanpassing Salaris Koning

images

Het Nieuw Republikeins Genootschap wil via een burgerinitiatief bereiken dat het salaris van de Nederlandse koning wordt aangepast aan de Balkenende-norm en dat de koning ook belasting gaat betalen. Daarvoor heeft het Genootschap een handtekeningenactie gestart.

Voor meer informatie, klik HIER.