Skip to content

De AS nr 1: Syndicalisme

01/12/1972

Eerste nummer

De AS – 1e jaargang #1 december 1972: SYNDICALISME

Omslagfoto: syndicalistische stakers en politie tijdens de textielstaking in het Amerikaanse Lawrence in 1912 (omslagontwerp George Noordanus).

 • Colofon De AS, tijdschrift voor politiek en cultuur. Uitgave: SPUW/RAM. Redactiecollectief: Boudewijn Chorus, Rudolf de Jong, Wim de Lobel, Arthur Mendes-Georges, Simon Radius en Hans Ramaer.
 • Inhoud.
 • Redactioneel.
 • Erich Gerlach: ‘Historische vormen van syndicalisme.’ (verkorte vertaling van een artikel uit de bundel Arbeiterselbstverwaltung-Arbeiterkontrolle-R�te-Syndikalismus, Karin Kramer Verlag, Berlijn 1971).
 • ‘Het syndicalisme in Frankrijk.’ (uit H.B. Wiardi Beckman, Het Syndicalisme in Frankrijk, Amsterdam 1936).
 • Mededelingen, o.a. aangaande het SPUW in Driebergen en andere uitgaven van het SPUW.
 • Rudolf de Jong: ‘Het syndicalisme in Nederland.’ (verkorte weergave van een gedeelte van het artikel dat hij schreef over zijn vader Albert de Jong in Mededelingenblad, orgaan van de Nederlandse vereniging tot beoefening van de sociale geschiedenis oktober 1971).
 • Hans Ramaer: ‘Het syndicalisme in Amerika.’ (Over de IWW, de Industrial Workers of the World).
 • Vincent St. John: ‘Politieke partijen en de IWW.’ (Tekst van een IWW-pamflet uit 1920).
 • Arthur Mendes-Georges: ‘Het syndicalisme als vorm van werkelijk zelfbeheer.’ (Met citaten uit A. de Swaan, Een boterham met tevredenheid. Van Gennep, Amsterdam).
 • info over de omslagfoto.

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: