Skip to content

De AS 130-131: Zevende Jaarboek Anarchisme

01/06/2000

*AS 2000:

# nr 130 -131

De AS – 28e jaargang dubbelnummer nr 130/131 zomer 2000: LANDBOUW (7e Jaarboek Anarchisme)

Voorkant met groene letters en prent van een zaaiend geraamte.

 • p. 1: Colofon De AS, anarchistisch tijdschrift. Uitgave: stichting De AS. Redactie: André Bons, Marius de Geus, Jaap van der Laan, Wim de Lobel en Hans Ramaer. Redactieraad: Arie Hazekamp, Thom Holterman, Rudolf de Jong, Freek Kallenberg, Bas Moreel, André de Raaij, Sies van Raaij, Siebe Thissen, Rymke Wiersma en Hanneke Willemse. Verder werkten mee: Harold Barclay, Jan Bervoets, Murray Bookchin, Boudewijn Chorus, P’tje Lanser, Herman Verbeek, Homme Wedman en John Zerzan.
 • p.1: Herman Verbeek: ‘Acht argumenten voor een duurzame landbouw.’ (tekst lezing 8 juli 2000 symposium ‘Torum’)
 • p. 6: Hans Ramaer: ‘Het failliet van de farmer. De gangbare landbouw en noodzakelijke alternatieven.’
 • p. 15: André de Raaij: ‘De moeilijke liefde tussen anarchisten en landbouw.’
 • p. 18: Hanneke Willemse: ‘De collectivisering van de landbouw in Spanje in de jaren dertig en vandaag.’
 • p. 30: Jaap van der Laan: ‘Wie zit er te wachten op genetisch gemanipuleerd voedsel?’
 • p. 36: kadertje ‘Tweede Domela-lezing (18 november 2000 door Flip Bool over ‘engagement in de kunst,’ en aankondiging anarchistische boekenmarkt 21 oktober 2000 in ACU, Utrecht)
 • P. 37: Marius de Geus: ‘Landbouw, landschap en prikkeldraad.’
 • P. 41: Vandana Shiva: ‘Monoculturen, monopolies en masculinisering van kennis.’ (Oorspronkelijk verschenen in Frederik Janssens & Ullrich Melle (red.), Voeten in de aarde, Hadewijck Antwerpen/Jan van Arkel Utrecht, 1996, p. 127-136).
 • p. 48: André Bons: ‘De boer als symbool. Oogst van een controverse over landbouw.’
 • p. 55: Murray Bookchin: ‘Radicale landbouw. Een pleidooi voor ecologisering.’ (oorspronkelijk verschenen als ‘Radical Agriculture’ in Richard Merrill (ed.), Radical Agriculture, Harper & Row, New York 1976, p. 3-13; vertaling Andr&eacote; Bons).
 • Ongenummerd katern ‘Beste lezer(es),’ ‘Losse Exemplaren,’ ‘Reprint-reeks,’ ‘Overige uitgaven,’ ‘Ik word abonnee’ en info over Jan Börger-bibliotheek. 

 • p. 63: John Zerzan: ‘Met de komst van landbouw kwam het einde van de onschuld.’ (deel van het essay ‘Agriculture’ uit Elements of Refusal. Essays by John Zerzan, Left Bank Books, 1988, p. 63-76; vertaling Sies van Raaij).
 • p. 68: Harold Barclay: ‘John Zerzans visie op landbouw. Een kritisch commentaar.’ (oorspronkelijk verschenen als ‘Comment on John Zerzans Critique of Agriculture’ in The Raven nr. 30 (zomer 1995); vertaling Sies van Raaij).
 • p. 73: Homme Wedman: ‘Domela’s erfgenaam? Leo Polak over autonomie en ethiek.’ (tekst van de (eerste) Domela Nieuwenhuis-lezing 20-11-1999).
 • p. 84: André de Raaij: ‘Katholiek anarchisme – Made in USA: een drieluik.
 •  

 • p. 90: In memoriam Arthur Mendes-Georges (Georges Ides, 1930-2000), door Hans Ramaer.
 •  

 • p. 53: ‘Louis Mercier Vega’ (Jaap van der Laan over Présence de Louis Mercier; Atelier de Création Libertaire, Lyon 1999)
 •  

 • p. 91: Jaap van der Laan: ‘Victor Serge: revolutionair en schrijver.’
 •  

 • p. 98: Bladspiegel 1 door P’tje Lanser.
 •  

 • p. 103: Reacties & discussies.
 •  

 • p. 103: ‘Repressieve wetgeving’ (Thom Holterman)
 •  

 • p. 103: ‘Nationaal-anarchisme?’ (André de Raaij)
 • 105: Boekbesprekingen:
 • p. 105: ‘Staat versus RAF’ (Boudewijn Chorus over Frank van Ree, Vrijheidsstrijd, verzet, terrorisme. Verslag van een RAF-vertrouwensarts, Swets & Zeitlinger, Lisse 2000). 

 • p. 109: ‘Henri Arvons anarchisme’ (André de Raaij over Henri Arvon, Het anarchisme, met toevoeging door Bert Altena, Anarchisme in Nederland en Belgie (1885-2000), uitg. Voltaire (Facta-reeks), Den Bosch 2000).
 •  

 • p. 110: ‘Hedendaags christen-anarchisme’ (André de Raaij over Dave Andrews, Christi-Anarchy: discovering a radical spirituality of compassion, Lion, Oxford 2000).
 •  

 • p. 111: ‘Marinus van der Lubbe’ (Jaap van der Laan over heruitgave van het Roodboek, Van der Lubbe en de Rijksdagbrand, publicatie van het Internationaal Van der Lubbe-comité, Kelderuitgeverij).
 •  

 • p. 112: ‘Arbeid, verzorgingsstaat en basiseducatie’ (André Bons over Roger Jacobs en Jef van Doorslaer, Het pomphuis van de 21ste eeuw. Educatie in de actieve welvaartsstaat, EPO, Berchem 2000).
 •  

 • p. 113: ‘Mystiek en verzet’ (André de Raaij over Dorothee Sölle, Mystiek en verzet: ‘Gij stil geschreeuw’, Ten Have, Baarn 2000, 3e druk).
 •  

 • p. 113: ‘Strafrecht en maatschappelijk onbehagen’ (Thom Holterman over Theo de Roos, Het grote onbehagen. Emotie en onbegrip over de rol van het strafrecht, Balans, Amsterdam 2000).
 •  

 • p. 114: ‘Revolutie der Klazen’ (Jan Bervoets over Hugo Ball, Tendera de fantast, Van Tilt, Nijmegen 2000).
 •  

 • p. 115: ‘Terugblikken op de kraakbeweging’ (Freek Kallenberg over- Ine Poppe & Sandra Rottenberg, De kraakgeneratie: 18 portretten van krakers uit de lichting 1955-1965, De Balie, Amsterdam;- Eric Duivenvoorden, Een voet tussen de deur: Geschiedenis van de kraakbeweging 1964-1999, De Arbeiderspers, Amsterdam;- Floris de Graad, Emmy van Meel, Jeroen Verbruggen, Zwartboek Ontruimingen (distributie Fort van Sjakoo, Amsterdam);- Bilwet, Bewegingsleer. Kraken aan gene zijde van de media, uitgegeven door Ravage, Amsterdam).
 • p. 118: ‘Gemeente en gemeenschap’ (Thom Holterman over:- essay Peter Castenmiller, De wisselwerking tussen gemeente en gemeenschap, Den Haag 1999;- Ivo Hartman (red.),Gemeente, gemeenschap en territoriaal zelfbeheer, Den Haag 1999;- Aansprekend burgerschap. De relatie tussen de organisatie van het publieke domein en de verantwoordelijkheid van burgers, RMO-advies nr. 10, Den Haag 2000).
 • p. 119: ‘Globalisering’ (Hans Ramaer over:- brochure Nieuw-rechts en de beweging tegen globalisering van De Fabel van de Illegaal;- Ewald Vanvugt, Brief aan een overspannen werknemer. Over stress en de zin van het nietsdoen, Baalprodukties, Sittard 2000).
 • p. 119: ‘Schandalen’ (Hans Ramaer over:- Manuel Kneepkens, Luchtschepen en schandalen. Viereneenhalf jaar po�tische strijd contra de Rottocratie, De Prom, Baarn 2000;- Jos Verlaan,Chaos aan de Amstel. Fraude en corrruptie in Amsterdam, SUN, Nijmegen 1999;- Joep Dohmen, Europese idealisten. Een chronique scandaleuse van het Europees Parlement, SUN, Nijmegen 1999).

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: