Skip to content

De AS 134-135: Achtste Jaarboek Anarchisme

01/06/2001

AS 2001:

* 134-135: Guy Debord (8ste Jaarboek Anarchisme)

De AS, 29e jaargang nummer 134/135 zomer 2001

Thema GUY DEBORD EN HET SITUATIONISME

Achtste Jaarboek Anarchisme

Voorkant met blauw-grijze prent van Debord

 • p. 1: Colofon De AS, anarchistisch tijdschrift. Uitgave: stichting De AS.
  Redactie: André Bons, Marius de Geus, Jaap van der Laan, Wim de Lobel en Hans Ramaer. Redactieraad: Arie Hazekamp, Thom Holterman, Rudolf de Jong, Freek Kallenberg, Judith Metz, Bas Moreel, André de Raaij, Siebe Thissen, Rymke Wiersma en Hanneke Willemse. Verder werkten mee: Bert Altena, Jan Bervoets, Raf Grinfeld, Roger Jacobs, Eric Krebbers, P’tje Lanser, Johny Lenaerts, Koen van der Meulen, Herman Noordegraaf, René Sanders, Lucien van der Walt en Dick de Winter
 • p. 1: René Sanders: ‘Permanent in oorlog. Het leven van situationist Guy Debord (1931-1994).’
 • p. 8: literatuuroverzicht Guy Debord
 • p. 9: Guy Debord: ‘Manifest.’ (uit René Sanders (samenstelling, vertaling en inleiding), Rue Sauvage. Een keuze uit het werk van de situationisten, Spreeuw/Tzara, Utrecht 1993)
 • p. 11: afbeelding van het Duitse situationistische tijdschrift Spur (november 1960)
 • p. 12: Gilles Ivain (Ivan Chtcheglov), ‘Een model voor een nieuwe stedenbouw.’ (uit Rue Sauvage; oorspronkelijk verschenen in Internationale Situationniste, nr. 1, juni 1958)
 • p. 16: stukje tekst uit het manifest waarin het royement van de Duitse sectie van de IS wordt aangekondigd (februari 1962)
 • p. 17: Johny Lenaerts, ‘De situationisten en de opheffing van de kunst.’
 • p. 24: Siebe Thissen: ‘Situationisme bestaat niet. Lang leve het situationisme! Een gesprek met René Sanders.’
 • p. 30: geselecteerde bibliografie
 • p. 31: omslag van een geschrift van Gabriel Pomerand, een van de grondleggers van de lettristische beweging (1950)
 • p. 32: Herman Noordegraaf: ‘Twee dominees en de erfenis van Hegel. Bart de Ligt en Henri van den Bergh van Eysinga.’
 • p. 42: Jan Bervoets: ‘Hoe verouderd is de avant-garde? Een bijdrage aan de postmoderne discussie.’
 • p. 48: Hans Ramaer: ”Vanwege zijn politieke ideeen had hij een soort beroepsverbod.’ Martje Olthof over haar man Piet Kooijman.’
 • p. 53: Bert Altena: ‘Wil de echte Bakoenin opstaan?’ (tekst van de lezing ter gelegenheid van de uitgave door het IISG van een cd-rom met alle bekende geschriften van Bakoenin op 16 september 2000)
 • Ongenummerd katern ‘Beste lezer(es),’ ‘Losse Exemplaren,’ ‘Reprint-reeks,’ ‘Overige uitgaven,’ bon ‘Ik word abonnee’ en info over Jan Borger-bibliotheek. 

 • p. 62: Roger Jacobs en Raf Grinfeld: ‘Hoe kan de opmars van het Vlaams Blok gestopt worden?’
 •  

 • p. 70: aankondiging Anarchistische Boekenmarkt in cultureel centrum Moira, Utrecht 10-11-2001.
 •  

 • p. 71: André de Raaij: ‘Het pneumat-energetisch monisme. Het christen-anarchisme van Felix Ortt (1866-1959).’ (verkorte en bewerkte versie van André’s artikel in tijdschrift Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland, jaargang 8, nr. 1/2, 1997)
 •  

 • p. 76: twee affiches uit mei 1968, uitgebracht door de situationistische Raad ter handhaving van de bezettingen
 •  

 • p. 77: Lucien van der Walt: “Wij willen alles.” Het revolutionair syndicalisme, de Industrial Workers of Africa en de strijd tegen racistisch kapitalisme in Zuid-Afrika 1915-1921.’ (vertaling André de Raaij)
 •  

 • p. 84: strip uit Internationale Situationniste nr. 11
 •  

 • p. 85: Bladspiegel 4 door P’tje Lanser.
 •  

 • p. 88: Reacties & Discussies: ‘Bij het einde van een politieke ijstijd’ door André de Raaij en ‘De Oranje kern van het Nederlandse nationalisme’ door Koen van der Meulen en Eric Krebbers.
 •  

 • p. 92: Boekbesprekingen:
 • p. 92: ‘Het einde van de homo economicus’ (Johny Lenaerts over Raoul Vaneigem, Pour une internationale du genre humain; le cherche midi �diteur, Parijs 1999)
 •  

 • p. 97: ‘Moskou in de polder’ (Dick de Winter over Gerrit Voerman, De meridiaan van Moskou. De CPN en de Communistische Internationale (1919-1930). L.J. Veen, Amsterdam/Antwerpen 2001)
 •  

 • p. 99: ‘Links in de twintigste eeuw’ (André Bons over Murray Bookchin, Anarchism, Marxism and the Future of the Left. Interviews and Essays, 1993-1998, AK Press, Edinburgh en San Francisco 1999)
 •  

 • p. 101: ‘Dada Berlijn’ (Jan Bervoets over Richard Huelsenberg, En avant DADA (vertaald door H. Mysjkin), Vantilt, Nijmegen 2001)
 •  

 • p. 102: ‘Crass’ (P’tje Lanser over Penny Rimbaud aka J.J. Ratter, Shibboleth: my revolting life, AK Press, Edinburgh en San Francisco)
 •  

 • p. 103: ‘Memoires van een Duitse antifascist’ (Bert Altena over Helmut Kirschey, ‘A las Barricades.’ Erinnerungen und Einsichten eines Antifaschisten. Aufgeschrieben von Richard Jndel. Herausgegeben, eingeleitet und bearbeitet von Andreas G. Graf und Dieter Nelles. Aus dem Schwedischen von Dagmar Lendt, Bocholt/Bredevoort: achterland Verlagscompagnie 2000 (= Vervolgung und Widerstand Im Wuppertal; Bd. 3)
 •  

 • p. 105: ‘No Logo’ (Freek Kallenberg over Naomi Klein, No Logo, Harper Collins/Flamingo, Londen 2000)
 •  

 • p. 107: ‘Paul Robin’ (Hans Ramaer over Paul Halens, Dolen of dwalen. Paul Robin (1837-1912): pedagoog, anarchist, vrijmetselaar, VUB Press, Brussel 1999)
 •  

 • p. 108: ‘Volksvrienden en cooperaties’ (André de Raaij over
  – Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden – de vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894, Bert Bakker, Amsterdam 2001; en
  – Ton Oosterhuis, Niet om het gewin, maar voor het gezin – de geschiedenis van de verbruikscooperatie in Nederland vanaf 1865, SDU, Den Haag 2000)
 •  

 • p. 109: ‘De sigaren van Bakoenin’ (Hans Ramaer over Madeleine Grawitz, Bakunin. Ein Leben fuer die Freiheit, vertaald uit het Frans, Edition Nautilus/Verlag Lutz Schulenburg, Hamburg 1999)

Op achterkant De Inhoud. Prijs f 19,50.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: