Skip to content

De AS nr. 141: BOEKEN

01/01/2003

We vroegen 21 mensen welk specifiek boek in belangrijke mate heeft bijgedragen aan hun politieke keuze, misschien wel een keerpunt in hun politieke ontwikkeling is geweest. De antwoorden lopen zoals te verwachten viel ver uiteen en ze kunnen dan ook alleen maar beschouwd worden als informatief en niet als representatief. Toch zijn de in dit nummer verzamelde bijdragen niet toevallig tot stand gekomen. Een derde deel is geschreven door AS-redactieleden, een derde door de vaste medewerkers (Altena, Bervoets, Gevers, Geurtsen, Jacobs, Reinboud, Wedman) en een derde deel door AS-lezers (Carrasquer, Chorus, Gerson, Harmsen, Poldervaart, Ros, Stern). Die onderling nog al verschillen en zelfs niet allen als ‘volbloed anarchist’ te boek staan. Enkelen hebben nooit eerder in dit blad gepubliceerd, de meesten incidenteel en een is een oud redacteur die een aparte categorie vormt. (HR)

Inhoudsopgave:

Redactioneel                     Boeken

Jaap van der Laan en

Martin Smit                      Anarchisten en boeken

Rudolf de Jong                Een stille revolutie

Martin Ros                       De oorlog moest komen

Dick Gevers                      Op weg naar de vrijheid

Hans Ramaer                  De indiaanse mandjesvlechter

Judith Metz                      De hongerende weg

Ger Harmsen                   Wederzijds hulpbetoon

Boudewijn Chorus          De grondslagen

Jan Bervoets                     Het begon in Nijmegen

André de Raaij                  Poëzie van het snikken

Jaap van der Laan           De onbekende lectuur

Thom Holterman              Ongezonde lectuur

Weia Reinboud                  Naar de letter

Natasha Gerson                Hoera, mensen zijn mispunten

Francisco Carrasquer      Het anti-kapitaal

Ton Geurtsen                     De warenwetten

Homme Wedman             Weg met Ubu

Ernst Stern                          Brieven uit een dodencel

Saskia Poldervaart           De socialisten

Bert Altena                          Maken boeken de anarchist?

Roger Jacobs                     Filosofen van de Derde wereld

André Bons                        Een theorie van de hoop

P’tje Lanser                        Bladspiegel 9

Hanneke Willemse e.a.   Reacties en discussies

Jan Bervoets e.a.               Boekbesprekingen

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: