Skip to content

De AS nr. 146: IVAN ILLICH

01/07/2004

[het beeldmateriaal liet zich niet plaatsen]

Bij zijn overlijden eind 2002 werd Ivan Illich (1926) in enkele kranten een voorloper van het andersglobalisme genoemd. Door die typering leek hij op slag actueel. Maar kennen jongere generaties deze cultuurfilosoof wel? Zijn cultuurkritiek in de jaren zeventig viel in vruchtbare aarde. In het neoliberale no-nonsens tijdperk raakte hij echter wat op de achtergrond. Hij bleef doceren en publiceren, vooral in het Duits. Zijn werk bereikte de Nederlandse lezer evenwel niet meer. Vandaar dit nummer om er verandering in te brengen.

Inhoudsopgave:

Hans Ramaer              De conviviale wereld van Ivan Illich

Roger Jacobs               Illich over de ontscholing van de maatschappij

Marius de Geus            De ecologische visie van Illich

Jaap van der Laan      Grenzen aan de geneeskunde. Illich’ kritiek op het medisch bedrijf

Judith Metz                   Ivan Illich’gender gewogen en opnieuw te licht bevonden

Ivan Illich                      Stilte is een gemeenschappelijk recht

Pietro M. Toesca           Het gedachtegoed van Illich

Juriaan Kamp en

Hélène de Puy                ‘Dit is wat ik geworden ben’. Een interview met Ivan Illich

P’tje Lanser                    Bladspiegel 14

Bert Altena en

Henny Buiting               Reacties & discussies

Willie Verhoysen e.a.  Boekbesprekingen

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: