Skip to content

De AS nr. 151: NEDERLANDSE ANARCHISTEN 1933-1945

01/10/2005

Een nummer over Nederlandse anarchisten in de Tweede Wereldoorlog. Maar tijdens de voorbereiding ervan bleek het noodzakelijk om ook de jaren 1933-1940 te belichten. Op basis van vooral Duitse publicaties wordt een beeld van die periode geschetst.

Deze verbreding maakt een tweede nummer over dit onderwerp onvermijdelijk. Daarin wil de redactie vooral aandacht besteden aan min of meer bekende anarchisten in de bezettingstijd. Dit nummer bevat al twee van dergelijke biografische artikelen. Ze gaan over Gerhard Rijnders en Piet Kooijman. Ook aandacht voor twee mythen die een eigen leven blijven lijden.

De eerste mythe is dat de Nederlandse anarchisten in de oorlog weinig verzet hebben geboden. Dat is onjuist. De tweede mythe is dat nogal wat anarchisten na mei 1940 voor het nationaal-socialisme kozen of op zijn minst (financieel) profiteerden van de veranderde omstandigheden. Zal over het vraagstuk van de economische collaboratie in  Nederland het laatste woord worden gezegd?

Inhoudsopgave:

Hans Ramaer            Redactioneel

Arie Hazekamp         Op de vlucht. Duitse anarchisten in Nederland 1933-1940

Rudolf de Jong          Als de bommen vallen… Nederland 1940-1945: wat deden de anarchisten?

Arie hazenkamp       Het verzet van Nederlandse anarchisten tijdens de Tweede Wereldoorlog

Jaap van der Laan    God, de brandkast en de oorlog. De boerenslimheid van Gerhard Rijnders

Hans Ramaer             Botsing van belangen. Alarmist Piet Kooijman in de jaren 1933-1945

P’tj Lanser                   Bladspiegel 18

André de Raaij e.a.   Boekbesprekingen

André de Raaij           In memoriam Ger Harmsen (1922-2005)

 

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: