Skip to content

De AS nr. 172: De Ellende van de Religie

01/12/2010

Het lijkt er op dat religie een (bescheiden) comeback maakt. In onzekere tijden als de huidige leeft het grijpen naar de schijnzekerheid van het geloof weer op. In Europa en Amerika winnen allerlei evangelische sekten zieltjes, maar daar staat weer tegenover dat de aloude moederkerk in Rome momenteel op haar grondvesten schudt vanwege de onthullingen over pedoseksuele praktijken. En dan is er nog weer een godsdienstige zuil, die van de islam, bijgekomen.

In dit nummer staat religie, juister gezegd de kritiek op en de bestrijding van godsdienst  centraal. De titel ‘De ellende van de religie’ is ontleend aan de gelijknamige brochure die anarchist en vrijdenker Anton Constandse  in 1923 schreef. Verderop in dit nummer wordt ingegaan op die brochure en andere geschriften met godsdienstkritiek die hij in de jaren twintig publiceerde.

Verder onder meer aandacht voor het reilen en zeilen van het Vaticaan, het totalitaire karakter van de islam, de Engelse bioloog en vrijdenker Richard Dawkins en de institutionele achterstelling van niet-gelovigen. En vanzelfsprekend bevat dit nummer weer de gebruikelijke rubrieken en boekbesprekingen.

Inhoudsopgave:

Hans Ramaer                          Redactioneel

Anton Constandse                 Godsdienst is opium voor het volk

Thom Holterman                  Het totalitaire karakter van religie

Boudewijn Chorus                Het Vaticaan versus de vrouw

August Hans den Boef        Hoe staat het met de scheiding van kerk en staat?

Marius de Geus                      Richard Dawkins over god, geloof en evolutie

Weia Reinboud                      Vaag denken binnen en buiten religies

Hans Ramaer                          Hard rain 13

Thom Holterman                 Uit het land van Proudhon 14

Boudewijn Chorus               Sterke verhalen 6

Saskia Poldervaart e.a.     Boekbesprekingen

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: