Spring naar inhoud

De AS nr. 175: Alexander Cohen

08/09/2011

Redactioneel. Dit nummer past in de lange traditie die de AS heeft met nummers over anarchisten die in de geschiedenis van de beweging een belangrijke of op zijn minst een opmerkelijke rol hebben gespeeld. Naast een biografisch portret van Alexander Cohen, is diens bij vlagen hilarische verdedigingsrede na zijn arrestatie voor majesteitsschennis, opgenomen en wordt aandacht besteed aan diverse aspecten van zijn persoon en werk, niet op biografisch-chronologische wijze, maar meer thematisch gericht.

Ronald Spoor, als geen ander kenner van het werk van Cohen, samensteller van Uiterst links (1980) – een keuze uit het vroege werk van Cohen – en minutieus bezorger van de correspondentie van Cohen in Brieven 1888-1961 (1997), fungeerde voor dit nummer als gastredacteur. In het artikel Geen spotblad maar een bijtblad beschrijft Ronald Spoor Cohens nooit herdrukte eenmanstijdschrift De Paradox. Bovendien stelde hij voor dit nummer van de AS ruimhartig een tweetal niet eerder verschenen artikelen van zijn hand over Cohen, ter beschikking, waarin hij aandacht besteedt aan de rol die Cohen vervulde bij de promotie van Multatuli in Frankrijk en Cohens internationale anarchistische en literaire contacten. Verder zorgde hij voor twee niet eerder gepubliceerde brieven van Alexander Cohen en verzorgde hij daarbij de toelichting. Voor al deze bijdragen zijn wij hem zeer erkentelijk. Lees over Alexander Cohen de biografische schets van Martin Smit elders op deze site, klik HIER.

Inhoudsopgave:

Martin Smit EEN FRANSMAN UIT FRIESLAND: ALEXANDER COHEN

Redactioneel

Ronald Spoor ALEXANDER COHEN

Een portret

Alexander Cohen WEG MET GORILLA!

Ronald Spoor DE STRAATLUCHT VAN MULTATULI

Alexander Cohen en Multatuli

Alexander Cohen BRIEF AAN WILHELM SPOHR

OVER MULTATULI

Ronald Spoor GEEN SPOTBLAD, MAAR EEN BIJTBLAD

De Paradox (1897-1898) van Alexander Cohen

Ronald Spoor ZEG MAAR, DAT IK IN VLADIVOSTOK ZIT

Alexander Cohen en zijn internationale literaire en politieke contacten

Alexander Cohen BRIEF AAN FÉLIX FÉNÉON

Simon Carmiggelt REBEL

Martin Smit ZOEKEN NAAR HET PARADIJS

Alexander Cohen en de Action Française

Albert de Jong OP BEZOEK BIJ ALEXANDER EN KAYA

Rudolf de Jong BIJ ALEXANDER EN KAYA

Thom Holterman UIT HET LAND VAN PROUDHON 16

[lees elders op deze site, klik HIER]

Boudewijn Chorus STERKE VERHALEN 8

[lees elders op deze site, klik HIER]

André de Raaij DUBBELE BOTERHAM MET KAAS 1

[lees elders op deze site, klik HIER]

Hans Ramaer HARD RAIN 15

[lees elders op deze site, klik HIER]

Rymke Wiersma e.a. BOEKBESPREKINGEN

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: