Skip to content

De AS nr. 177 – 178: Negentiende Jaarboek Anarchisme

12/04/2012

Redactioneel            Een maal per jaar laat de redactie van de AS het idee van een themanummer los. Nummer 177-178 is een aflevering waaruit dit blijkt. Het gaat over het anarchisme en demonstreert daarmee gelijk de enorme diversiteit van denkbeelden daaromtrent. Het logenstraft het idee dat er sprake is van een ‘anarchistische kerk’. En zou die bestaan: wij staan er buiten.

Zo kan de een spreken over een ‘taoïstisch anarchisme’ en de ander kan in het anarchisme een veerkracht onderkennen, zodat het in een veranderde tijd op een aangepaste wijze weet te verschijnen. Steeds gaat het er om te wijzen op de noodzaak van het bestaan van vrijheid, om te wijzen op dreiging dat vrijheid om zeep wordt geholpen (liberticide). Het gaat dus om pal te staan voor vrijheid. Daarvoor hoeft men niet noodzakelijkerwijze een anarchist te zijn, zoals de juriste en advocate Liesbeth Zegveld aantoont in haar strijd voor mensenrecht. Ook dus lovende woorden over haar. De lezer treft dit allemaal aan in het onderhavige nummer. Een diversiteit. We gaan er niet met een TGV door heen, maar met een driewieler. [ThH]

Inhoudsopgave:

Bert Altena                   Van intensief naar extensief lezen. Anarchistische uitleenbibliotheken 1890-1940

Bas van der Plas         Naar dictatuur of concessies? Een verslag uit Rusland

Arie Hazekamp           Provo als wegbereider van de kraakbeweging in Nederland

Rudolf de Jong           Clara Meijer-Wichmannpenning 2011 voor advocaat Liesbeth Zegveld

Willie Verhoysen       ‘Proudhon was geen anarchist’. Geschiedenis van het anarchisme vanuit een syndicalistische optiek

André de Raaij            Nikolaj Berdjajew: mystiek anarchisme

Ronald Spoor               Een Parijse persrel uit 1911. De zaak Alexander Cohen – Hankes Drielsma

Manuel Kneepkens     Gedichten

Ger. van Cranenburg   Het gat in de weg. Taoïstisch anarchisme schept ruimte voor ‘westers’ anarchisme

Thom Holterman         Het anarchisme en zijn veerkracht

Jan Bervoets                  Jaarkroniek van de anarchie (2011)

Thom Holterman         Uit het land van Proudhon 18

Boudewijn Chorus        Sterke verhalen 10

André de Raaij              Dubbele boterham met kaas 3

Hans Ramaer                Hard rain 17

Rymke Wiersma e.a.    Boekbesprekingen

Advertenties

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: